• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Bruk av informasjonskapslar

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som lastast ned og lagrast på maskina di.
 
Informasjonskapslar kan ha mange ulike oppgåver, for eksempel å ta vare på innlogginga di, hugse kva val du har gjort i eit skjema eller spore bruksmønster for statistiske formål.
 
Nokre informasjonskapslar slettast når du lukker nettlesaren (sesjonsavhengig informasjonskapsel). Desse følgjer med på bruksmønsteret ditt i løpet av den tida du befinn deg på nettstaden. Andre informasjonskapslar (fast informasjonskapsel) vil kjenne deg att neste gong du kjem attende til nettstaden.
 
Våre skjema brukar informasjonskapslar for å tilby ei best mogleg brukaroppleving.
 
Våre informasjonskapslar:

  • ASP.NET_SessionId: Denne vert nytta til å oppretthalde din nettlesarsesjon og er naudsynt for grunnleggjande funksjonalitet i skjemaet. Denne lagrast til sesjonen er avslutta.
  • AspNet.(Autentisering): Denne vert nytta i samband med visse typar innlogging, og navnet varierar etter innloggingstype brukt i skjemaet. Kapselen lagrar ID til sesjonen (noonce). Denne lagrast til sesjonen er avslutta.

Kva om du ikkje vil tillate informasjonskapslar?
Dersom du ikkje ønskjer å bruke informasjonskapslar, kan du endre innstillingane for informasjonskapslar i nettlesaren din.
 
Det er for eksempel mogleg å be nettlesaren gi beskjed kvar gong informasjonskapslar blir sendt frå nettstaden du vitjar.
 
Du kan også velje å blokkere alle informasjonskapslar som lagrast av nettlesaren din. Vi gjer oppmerksam på at blokkering av alle informasjonskapslar kan medføre at skjemaløysinga ikkje fungerer som den skal.