• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bålbrenning - søknad om løyve

Vilkår

Frå 15. april til 15. september er det forbod mot bålbrenning i skog og mark.

Luster kommune har eiga lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småonmar. Kommunen kan gje løyve til bålbrenning dersom lokale forhold tilseier det.

All bålbrenning skal meldast til brannvesenet på eige skjema til 110 Vest. Lenke til skjema

Søkjaren er ansvarleg for bålbrenninga og må alltid vere til stades og syte for at bålet er forsvarleg sløkt etter brenninga.

Du må søkje kommunen om løyve til:

 • Brenning av rivingsmaterialar o. l.  Det kan kun gjevast løyve til brenning av reint trevirke.
 • Dispensasjon frå forbodet i lokal forskrift


Utanfor tettbygd strok og når det ikkje er brannfare eller til ulempe for folk, treng du ikkje søkje løyve til:

 • Jonsok- og olsokbål, under føresetnad at det vert brukt reint og tørt trevirke.
 • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall.
 • Halmbrenning og kvistbrenning i jordbruket.
 • Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
 • Grilling/open brenning for matlaging


Tettbygde strøk finn du markert på kart herHjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader