• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Serveringsløyve - søknad

Informasjon til søkjaren

Definisjon av løyvesøkjar

Løyvesøkjar er "den som driv verksemda for si rekning". Dette kan anten vere ein fysisk person eller ein jurdisk person som f.eks. eit ansvarleg selskap eller eit selskap med delt ansvar. Vedkommande er ansvarleg for dei økonomiske og jurdiske pliktene knytte til drifta av verksemda.

Krav om vandel

Løyvehavar, styrar, dagleg leiar og personar som har vesentleg innverknad på verksemda, må ha vist uklanderleg vandel i samband med straffelover, skatte- og avgiftslover, lov om forbod mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.m. Personar som er nemde i første punktum må heller ikkje gjort seg skuldige i brot på andre lover på ein måte som vil vere usemjande med drift av serverings- eller skjenkestad.

Serveringslova § 6

Konsolidering av eigardelar

I vurdering av om ein person har vesentleg påverknad på verksemda, blir eigardelane eller stemmene til vedkommande rekna saman med eigardelar eller stemmer som tilhøyrer følgjande personar:

 1. Ektefelle eller person som vedkommande bur saman med i ekteskapsliknande forhold,
 2. Slektningar i rett oppstigande eller nedstigande linje og søsken,
 3. Ektefelle til person som nemnt i nr. 2, eller person som bur i ekteskapsliknande forhold saman med person som nemnt i nr. 2.

Serveringslova § 7

 • Hjelp
  Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

  Utfylling og bruk

  Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

  * Betyr obligatorisk for utfylling

  Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

  Vent...

  Loader