• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjema

Skjemautfylling

Kulturutveksling - søknad om deltaking

Skjema

Ungdommen sitt kommunestyre i Luster (UK) har vedteke å satse vidare på kulturutveksling med vennskapskommunen til Luster i USA som er Vernon Co., WI. og byen Viroqua som er senteret i denne kommunen. Næraste større by er La Crosse som ligg ca 40 min. lenger vest ved elva Missisippi. Utvekslinga føregår på den måten at ungdommar i aldersgruppa 14 – 17 år frå Luster søker om å få vera med på denne utvekslinga, blir ”adobtert” inn i ein amerikansk familie med ungdom på same alder, og gjennomfører eit prosjekt-arbeid der borte på den tida som vert valt – ca. 14. dg. Tema for dei einskilde prosjekta er slik forma at dei skal kunna presenterast for ulike mål-gruppe her i Luster etterpå. Tilsvarande for amerikanske ungdomar som kjem til Luster. Her er det naturleg at familien til den som fekk delta i USA vert vertsfamilie, og at det nye familiemedlemet vert teken vare på som ein av ”alle” i vedk. familie. Kostnadene med kulturutvekslinga (reise og lommepengar) vert delvis dekka gjennom eit tilskot frå UK på ca kr 5.000. Reisekostnadene vil koma på ca. kr 12.000.

Sønadsfrist 15. mars
/

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader