• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturutveksling - søknad om deltaking

Skjema

Bli med på ungdomen si kulturutveksling
Vil du reise til USA i 2024? Søknadsfrist 15. januar 2023 

Ungdommen sitt kommunestyre (UK) i Luster har vedteke å satse vidare på kulturutveksling med ungdom i USA, frå venskapskommunen Vernon Co., WI. . Byen Viroqua med ca. 4 500 innbyggarar er senteret i Vernon Co. og næraste større by er La Crosse som ligg ca. 40 min. lenger vest ved elva Mississippi i staten Wisconsin. Utvekslinga skjer ved at minst 2 ungdomar frå Luster reiser til USA annakvart år. De søker innan 15. januar 2023. De er i aldersgruppa 14-17 år på søknadstidspunktet. Sommaren 2023 tek de og familien dykkar imot ein amerikansk ungdom i ca 14. dagar. I 2024 får de reise til den amerikanske ungdomen og vere ein del av den familien.
Den norske familien tek vare på den amerikanske ungdomen som «ein av alle i familien». Den amerikanske ungdomen skal få oppleve korleis det er å vere ungdom i Noreg og Luster.

UK stiller gjerne opp for å snakke om og syne korleis ungdom i Luster får bidra i saker som gjeld ungdom i kommunen.
Tilsvarande blir ungdomane frå Luster teken imot i USA neste sommar. Ungdomen gjennomfører eit prosjektarbeid, som det er ynskjeleg blir vist fram her i Luster når du er tilbake.

Kostnad:
Dei som får innvilga søknad om deltaking i kulturutveksling får dekke inntil 35% av dokumenterte reiseutgifter i samband med si reise til venskapskommunen. Maksimum løyving kr. 8000,- pr. deltakar.

/Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader