• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Ungdommen sitt kommunestyre i Luster si stipendordning - søknad

Informasjon

Føremål og føresetnader for å få stipend:

 • Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alderen 16 - 19 år.
 • Det vert ikkje gitt stønad til utgifter som vert dekka av skule eller andre stipendordningar.
 • For at søknaden skal bli vurdert, føreset det at søkaren oppfyller alle kriteria og brukar søknadsskjema som må vera riktig utfylt og med alle nødvendige dokumenatsjonar som vedlegg.
 • NB! Attesterte kopiar av orginalkvitteringar (kvittering frå nettbank o.a.) må ligge ved søknaden.

Det kan søkast støtte til:

 • Yrkesfaglege kurs (døme; truckførarkurs)
 • Utvekslings- /læringstiltak (døme; skuletur for medieklasse t.d. til London for å besøke BBC)

Det kan gjevast støtte til:

 • Kursavgift
 • Reiseutgifter, unnateke opphald/overnatting og diett

Stipendbeløpa: 

Opplæringsstipend blir delt inn i to grupper;

 • Gruppe 1 - Yrkesfaglege kurs
 • Gruppe 2 - Utvekslings- og læringstiltak


maksimalt beløp for dei to gruppene er

 • Gruppe 1 - Tilsegn om max kr. 2.000,- 
 • Gruppe 2 - Tilsegn om max kr. 5.000,-

Stipendet blir først utbetalt når du har gjennomført opplegget og lagt fram kvitteringar for utgifter.

Krav til søknaden:

 • Stadfesting frå skule/opplæringsinstitusjon. Faktiske utgifter må dokumenterast med attesterte kopiar og orginalkvitteringar (kvittering frå nettbank o.a.) Forventa utgifter kan dokumenterast med stadfesting frå utdanningsstad der det kjem fram kva for utgifter søkar har forplikta seg til.
 • Dokumentasjon av alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på kva utdanningsstaden eller andre dekker.
 • Dersom utdanningsstaden ikkje dekker noko, skal også dette dokumenterast.

Søknadsfrist: 

Det er to søknadsfristar pr. år: 

 • 1. mars og 
 • 1. oktober.


Send gjerne inn søknaden i god tid før fristen

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader